Kdo jsme

Rodiče nejen dětem, o. s. je občanské sdružení, které vzniklo koncem září 2011 registrací na Ministerstvu vnitra ČR - IČO 22771701.

Cíle sdružení jsou:

  • cenově, místně a časově dostupná síť jeslí, školek, možností kulturního, zájmového a sportovního vyžití volného času dětí a mládeže
  • místně a časově dostupná síť dětských zdravotních středisek a pohotovostí
  • usnadnění cestování s dětmi (bezbariérové přístupy, pozice v prostředcích hromadné dopravy, na úřadech atd.)
  • zjednodušení a zefektivnění komunikace rodin s dětmi s úřady
  • vícepilířové posilování bezpečného prostředí pro děti (formou prevence a represe na „ulicích“, v dopravě i např. na internetu)
  • zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi (např. firemní školky)
  • zlepšení právního a ekonomického postavení samoživitelek a samoživitelů a neúplných rodin
  • usnadnění zapojení rodičů do pracovního procesu (od brigád po HPP)
  • podpora „zelených měst“ a dalších projektů v duchu trvale udržitelného rozvoje jako jednoho z předpokladů dlouhodobého pozitivního vývoje prostředí pro děti
  • a další cíle posilující postavení rodičů s dětmi a dětí samotných

Další informace