Jak správně podat žádost

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Vážení přátelé,

v naší rubrice "Jak na úřad" vás budeme pravidelně informovat o tom, co je potřebné vědět a znát pro úspěšné vyřízení vaší žádosti, stížnosti či jiné záležitosti spojené s návštěvou na úřadě. Bohužel i já z vlastní zkušeností vím, že přestože si občan myslí, že úředník je osoba znalá a vždy ochotná pomoci občanům, vyzná se ve spleti zákonů, vyhlášek a jiných právních záležitostech a náležitostech, že tomu tak bohužel není. Částečně je to způsobeno tím, že v naší demokratické společnosti se mění zákony, vyhlášky a jiné právní předpisy a normy jako  „ponožky“, a samotní úřednici kolikrát ani sami neví, co se změnilo, co vlastně platí či neplatí.

Je to smutné, ale je to běžná realita dnešního života. Musím ovšem konstatovat, že je to nijak neomlouvá, a pokud chtějí vykonávat tuto službu veřejnosti, musí se o tuto problematiku co nejvíce sami zajímat.

V našem dnešním příspěvku vás budu informovat, jak správně podat žádost, tak aby byla co nejvíce srozumitelná, věcně správná, a mohla být co v nejkratší možné době vyřízená. Ale i přesto to může nějakou dobu trvat. Záleží na tom, o jakou žádost se jedná a co vše je k potřebné žádosti  doložit konkrétnímu úřadu. Pro tyto případy má úřad dále ( Správní orgán ), přesně stanovené a definované zákonné lhůty.  V tomto případě správní orgán postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů. 

Tak tedy co je žádost, jak má taková správná žádost vypadat a co vše by měla obsahovat:

je zvláštním typem úředního dopisu, jehož obsahem je nějaký požadavek nebo prosba, která je adresována příslušné instituci. Jedná se o slohový útvar, který je zpravidla psán administrativním stylem.

Formy žádosti:

ústní žádost

písemná žádost - je častější, protože forma administrativního stylu bývá zpravidla písemná.

Ústní žádost:

V některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou. Například: žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery, pak je ústní žádost společensky mnohem vhodnější, než formální dopis doručený doporučeně nebo do vlastních rukou.

Žádost o studium: 

Přihláška na vysokou školu, nebo do jakékoli jiné vzdělávací instituce, je formou žádosti o studium. Struktura a způsob vyplnění bývá určen danou školou,stejně tak jako forma. Písemnou formu žádosti o studium postupně nahrazuje vyplňování on-line formulářů na internetu. I ty však stále ještě bývají na konci opatřeny závěrečným souhrnem, který je třeba vytisknout, podepsat a doručit na adresu příjemce.

Žádost o zaměstnání:

Při žádosti o zaměstnání bývá obyčejně vyžadována příloha, kterou tvoří životopis uchazeče o pracovní místo.

Příloha k žádosti o zaměstnání

Přílohou k žádosti o studium (přihláška na školu) nebo k žádosti o zaměstnání (získání pracovního místa) bývá životopis.

Životopis:

Žádost o místo bývá někdy sdělována ústně, i v takovém případě ji však ve většině případů doprovází předání životopisu uchazeče. Někdy je životopis zasílán dodatečně, po předchozím předběžném osobním nebo telefonickém projednání možnosti ucházet se o danou pracovní pozici.

Průvodní dopis jako souhrn žádosti o práci

Dodatečný strukturovaný životopis bývá předán osobně nebo častěji zaslán elektronickou či běžnou poštou. V takovém případě jej doprovází průvodní dopis, který je zde stručným shrnutím předcházející ústní žádosti o práci.

Motivační dopis:

V některých případech můžete být vyzváni, abyste mimo životopisu dodali také informace o důvodech vašeho zájmu o danou pozici, popřípadě abyste potenciálnímu budoucímu zaměstnavateli přiblížili vaše schopnosti a to, proč si myslíte, že byste pro něj byli užiteční. V tomto případě je průvodní dopis, který pouze doprovází životopis, transformován do podoby motivačního dopisu.

Motivační dopis sám o sobě je jistou formou žádosti o zaměstnání, která již obsahuje bližší specifikaci toho co chceme a očekáváme a toho, co zaměstnavateli nabízíme.

Písemná žádost:

Je-li žádost předávána či zasílána v písemné podobě, pak by měla být přiměřeně formální. Ve většině případů se bude jednat o formální dopis, který bude, mimo běžných náležitostí, obsahovat předmět žádosti a její adekvátní odůvodnění.

Před samotným psaním je vhodné prostudovat si dostupný vzor žádosti, protože každá žádost je jedinečná a má rovněž své specifika.