Jak správně napsat Stížnost

Hodnocení uživatelů:  / 16
NejhoršíNejlepší 

Vážení přátelé,

v předcházejícím článku jsme si pověděli něco o tom, jak správně podat žádost, co by měla obsahovat, aby byla v čas a hlavně bez odkladně vyřízená k vaší spokojenosti. V dnešním článku si řekneme jak  správně podat stížnost, a co by měla obsahovat. Bohužel se někdy stane, že se děje nějaké bezpráví, někdo nám ublíží, anebo je prostě něco v nepořádku. Pokud po našem upozornění  nedojde k nápravě takového to stavu, musíme se obrátit na konkrétní osoby, úřady, či jiné státní i nestátní instituce se stížností. Tak jako žádost, tak i stížnost musí mít patřičné náležitosti, tak aby bylo jasné, co je smyslem stížnosti, proti čemu, nebo komu stížnost směřuje, a co má být stížností vyřešeno ( dosaženo ).

 

Stížnost a její náležitosti:

Stížnost

stížností dáváme najevo svou nespokojenost s určitým stavem věcí nebo proběhlými událostmi.

Jak napsat stížnost:

Stížnost je druh formálního dopisu. Stížnost by měla obsahovat oslovení,  samotnou stížnost a podpis.

Oslovení:

Používá se klasické formální oslovení typu:
Vážený pane, Vážená paní,ovšem  v případě, že píšete stížnost na konkrétní úřad, či státní instituci, je třeba uvést místo tohoto formálního oslovení přesný název úřadu či instituce, ke které je stížnost adresována. Pak lze uvést oslovení např. pane starosto, ministře atd…. ?

Proč píšete:

V prvním odstavci stížnosti nepište kdo jste, ale sdělte proč stížnost píšete. Například:Píši vám stížnost ohledně ……?

Na co si stěžujete:

Vnásledujícím odstavci zcela jasně popište předmět vaší stížnosti. Jasně oddělte jednotlivé body vaší stížnosti a vhodně je propojte s detaily.

Co požadujete:

V následujícím odstavci shrňte své požadavky. Zde je možné i velmi krátce vyjádřit své pocity.

Dejte najevo, že čekáte odpověď:

Pokud cokoli požadujete a chcete mít do budoucna důkaz, že jste to požadovali. Je vhodné vaši stížnost buďto zaslat doporučeně anebo ji zanést osobně a na její kopii požadovat podpis, případně i razítko, potvrzující její převzetí.

Před samotným psaním je vhodné pořádně si prostudovat dostupný vzor stížnosti, neboť tak jako žádost, tak i stížnost má své konkrétní specifika a předepsané náležitosti.